Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ystadegau Canlyniadau

Canlyniadau Rhagarweiniol

LTachwedd 2018

Mae ystadegau cenedlaethol yn cael eu llunio a'u cyhoeddi gan y Cyd-gyngor Cymwysterau (JCQ), sefydliad aelodaeth sy'n cynnwys y saith darparwr mwyaf o gymwysterau yn y DU.

Archif y canlyniadau terfynol

Dyma ystadegau terfynol arholiadau CBAC, sy'n adlewyrchu unrhyw newidiadau o'r ffigyrau rhagarweiniol yn sgîl y nifer fach o apeliadau, gwrthodiadau neu gyfnewid graddau'n hwyr.

LTystysgrif Lefel Mynediad / Tystysgrif Cyflawniad Addysgol
LProject Estynedig
LSgiliau Gweithredol
LLefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Ladin
LLefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Saesneg Iaith
LLefel 1 & 2 Tystysgrif mewn Llenyddiaeth Saesneg
LLefel 1 & 2 Dyfarniad (IVQ)
LLefel 1 & 2 Dyfarniad (QCF)
LLefel 3
LLefel 3 Dyfarniad (QCF)
LLefel 2 Tystysgrif mewn Mathemateg Ychwanegol
LYr Iaith ar Waith

 

Ystadegau Ychwanegol

LMath o Ganolfan (2012 - 2014)

 

Cofrestriadau Cyfrwng Cymraeg

Pwyntiau Gradd

LLefel Mynediad
LFfiniau Graddau GMU TGAU Cyffredinol a Gwybodaeth am Unedau