Q Menu

Dyddiadau Allweddol ac Amserlenni

Amserlenni Arholiadau

Sylwch ar y newidiadau i amserlen TAG a TGAU ar 3 Mehefin a 10 Mehefin:

Rhybudd JCQ i ganolfannau - Newidiadau pwysig i Amserlenni TAG Mehefin 2020 ac Amserlenni TGAU

Dyddiadau Allweddol ar gyfer Swyddogion Arholiadau

Cael gwybod pryd fydd yr arholiadau, pryd fydd y canlyniadau yn cael eu rhyddhau a phryd i gyflwyno gwaith cwrs.


Lawrlwytho dyddiadau allweddol (Cyffredinol a Galwedigaethol)

Lawrlwytho dyddiadau allweddol (Bagloriaeth Cymru)


Manylion Cyswllt

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

Cofrestru Canolfannau

Hannah Gardner
029 2026 5077/5089
centres@wjec.co.uk

Mwy o Gysylltiadau