Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cyrsiau Hyfforddi DPP

Rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau wedi eu lleoli ar draws Cymru yn ogystal ag ar-lein i gefnogi athrawon yn y pynciau mae'n nhw'n eu haddysgu.

*Nodwch: Mae deunyddiau o ddigwyddiadau blaenorol ar ein gwefan ddiogel (mewngofnod a cyfrinair gan eich swyddog arholiadau).


CYFLWYNO EIN CYRSIAU BYW DPP AR-LEIN >


Dewisiwch gwrs o'r rhestr isodTaliadau:
Nid ydym yn derbyn taliadau ar-lein. Unwaith y byddwch wedi cofrestru, byddwn yn eich anfonebu chi / eich canolfan (lle'n gymmwys) o 5 diwrnod cyn y digwyddiad.

Swyddogion Arholiadau:
Mae sawl cwrs ar gael gyda ni ar gyfer swyddogion Arholiadau. Ewch i'r wefan swyddogion arholiadau i gael rhagor o wybodaeth.

Os yr ydych chi'n addysgu mewn canolfan y tu allan i Gymru neu Loegr ac yn ansicr pa gyrsiau sy'n berthnasol ar eich cyfer chi, cysylltwch â'r tîm DPP: dpp@cbac.co.uk

Cysylltwch â ni

Mae ein Tîm DPP yma i ateb eich cwestiynau

dpp@cbac.co.uk | 029 2026 5024

Gwybodaeth ychwanegol

Gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich digwyddiad DPP

Gwybodaeth ychwanegol

Adborth

Rhannwch eich barn chi am ein system gofrestru newydd

Cwblhau'r arolwg