Q Menu

Cymwysterau CBAC yn Lloegr

Diwygio Cymwysterau yn Lloegr
Ymrwymodd CBAC i weithio gyda'n 3,500 canolfan yn Lloegr; mae'r ddarpariaeth sydd gennym yn cyfateb yn llawn i ofynion y llywodraeth a'r rheoleiddwyr yn Lloegr, a bydd yn parhau i fod felly.

Mae nifer o bynciau TGAU a TAG yn cael eu datblygu i'w haddysgu o fis Medi 2015, gyda rhagor o bynciau i'w diwygio ar gyfer 2016 a 2017. Gallwch weld y manylion am y datblygiadau hyn ar wefan Ofqual.

Eduqas, brand newydd CBAC, fydd yn darparu'r cymwysterau diwygiedig yn Lloegr.

Nod penodol Eduqas yw cyflwyno cymwysterau pynciau diwygiedig Ofqual i'w haddysgu am y tro cyntaf o 2015, 2016 a 2017. Bydd brand CBAC yn parhau i ymddangos ar y manylebau cyfredol sy'n cael eu haddysgu yn ysgolion a cholegau Lloegr.

Cafodd manylebau drafft a deunyddiau asesu enghreifftiol yr holl bynciau TGAU, UG a Safon Uwch eu cyflwyno i Ofqual i'w hachredu, ac mae llawer ohonynt eisoes wedi derbyn achrediad llawn. Mae'r holl fanylebau a'r deunyddiau asesu enghreifftiol ar gael ar wefan Eduqas.

Adnoddau
Mae'r tîm Adnoddau Addysgol ymroddedig yn ymgynghori'n agos ag athrawon ac arweinwyr y sector ar gynhyrchu amrywiaeth o ddeunyddiau cyffrous, amrywiol ac atyniadol i gefnogi'r manylebau newydd hyn.

Mae adnoddau digidol rhad ac am ddim ar gael i gefnogi athrawon. Cymrwch gip ar y dewis o adnoddau rydym wedi'u cynhyrchu'n barod?

Y Wybodaeth Ddiweddaraf
I gael gwybod mwy am y cymwysterau diwygiedig, gallwch anfon e-bost at info@eduqas.co.uk neu ffonio 029 2026 5465.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei rhoi'n rheolaidd ar wefan Eduqas, mewn bwletinau e-bost ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:
Hugh Lester
029 2026 2379
hugh.lester@wjec.co.uk