Q Menu
< Treforest Conference Facilities

i.e. Cylchgrawn Ar-lein Saesneg

Croeso i i.e. (Inside English), cylchgrawn pwnc-benodol ar-lein cyntaf CBAC.

Mae'r cylchgrawn yn rhoi gwybodaeth allweddol, awgrymiadau ar gyfer addysgu, y newyddion diweddaraf, yn ogystal ag erthyglau diddorol sy'n berthnasol i gymwysterau Saesneg CBAC.

Cyhoeddir rhifyn newydd bob tymor ac mae ganddynt dudalennau pwrpasol ar gyfer TAG, TGAU, Sgiliau Gweithredol a Lefel Mynediad ynghyd â mwy o wybodaeth gyffredinol gan gynnwys dyddiadau allweddol a rhestrau theatr a fyddai o ddiddordeb i chi.

Mae'r prif erthyglau wedi cael eu hysgrifennu gan athrawon Saesneg, rydym yn awyddus i'r cylchgrawn ddod yn ymdrech gydweithredol. Gyda hynny mewn golwg, byddem yn ddiolchgar iawn am unrhyw gyfraniadau sy'n rhannu arfer da neu brofiadau ystafell ddosbarth. Os hoffech ysgrifennu erthygl, neu rannu ambell i awgrym bachog, cysylltwch â ni.

A fyddech cystal hefyd ag e-bostio eich barn am i.e. gan ein bod eisiau darparu'r holl wybodaeth i chi ar ffurf sy'n hawdd ei darllen.

Rhifyn 15

Rhifynnau Blaenorol