Q Menu

Siop Lyfrau CBAC

Mae ein siop lyfrau ar-lein a'r siop lyfrau yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd bellach wedi cau.

Gwers Lyfrau

Dyma restr o adwerthwyr llyfrau ar-lein sydd yn gwerthu llyfrau CBAC ar hyn o bryd. Mae'r adwerthwyr hyn hefyd yn gwerthu amrywiaeth o gyhoeddiadau eraill a allai fod yn ddefnyddiol i athrawon a myfyrwyr.

Yma, ceir rhestr o werslyfrau CBAC a gwerslyfrau heb eu cymeradwyo i gefnogi cymwysterau CBAC. Sylwer, nid yw hon yn rhestr gyflawn werslyfrau ac adnoddau. 

Canfod llyfr

Gallwch ddod o hyd i adnoddau ychwanegol ar dudalennau pob un cymhwyster.

Cyn bapurau a Chynlluniau Marcio

Os hoffech gael cyn bapurau a chynlluniau marcio, mae'r rhain ar gael yn rhad ac am ddim ar ein tudalen cyn bapurau ar y wefan.

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

gwybodaeth@cbac.co.uk | 029 2026 5000