Q Menu

Cymraeg Ail Iaith Llwybrau Mynediad

Manyleb Gyfredol

Cyfres Ionawr 2020 – manyleb gyfredol yn unig

  • Dyfarnu'r fanyleb gyfredol am y tro olaf yn Haf 2020

Manyleb Newydd

  • Addysgu'r fanyleb newydd o Fedi 2019
  • Cyflwyno'r gwaith a dyfarnu am y tro cyntaf Haf 2020 - manyleb newydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n manyleb Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Dyddiadau Allweddol

Anfon Gwaith i CBAC

Cyfres Ionawr 2019 - Rhagfyr 12

Cyfres Mehefin 2019 - Mai 4

Canlyniadau

Cyfres Ionawr 2019 - Mawrth 7

Cyfres Mehefin 2019 - Gorffennaf 4


Samplau

Rhaid anfon samplau o waith at:

Nia Morgan
Parth Cymraeg
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Cyswllt y Gymraeg

Amanda Griffiths
029 2026 5480
Ebostio Amanda

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Cymraeg Ail Iaith Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.