Q Menu

Llenyddiaeth Gymraeg TGAU

Mae TGAU Llenyddiaeth Gymraeg yn gymhwyster sy'n annog ymgeiswyr i ddatblygu eu diddordeb a'u brwdfrydedd mewn llenyddiaeth Gymraeg a'u harfogi i gyfrannu at gymdeithas ddwyieithog yn yr unfed ganrif ar hugain. Anelir at ddatblygu hyder yr ymgeiswyr i ymateb yn ddadansoddol ac yn bersonol i lenyddiaeth ac i ddeunyddiau diwylliannol cyfoes amlgyfrwng gan ennyn gwerthfawrogiad o etifeddiaeth ddiwylliannol Cymru.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd..

Tanysgrifiwch

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Cyn-bapurau

Mae nifer helaeth o gyn-papurau a chynlluniau marcio Cymraeg TGAU ar gael gyda ni.

Gweld cyn-bapurau


Manylebau Unedol - Fideo TGAU

Mae'r fideo isod yn esbonio rheolau mynediad ac ail-sefyll ar gyfer manylebau TGAU unedol. Mae cynnwys y fideo ond ar gael yn uniaith Saesneg:

Manylebau Unedol - Fideo TGAU


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogi Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
WJEC GCSE Welsh Literature Examiners' Report January 2020
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.