Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg i Oedolion - Uwch

Dyma'r pedwerydd arholiad yn y gyfres, ac mae'n cyfateb i lefel TAG (Cymraeg Ail Iaith), ac i lefel B2 yn Fframwaith Cyfeirio Cyffredin Ewrop (CEFR).  Nid yw'r cymhwyster hwn yn gynwysedig yn nhariff UCAS.

 

Bydd rhai newidiadau i'r arholiad yn 2017 (ar gyfer ymgeiswyr fydd yn sefyll yn y flwyddyn honno).  Ceir manylion llawn yn y fanyleb a'r papurau enghreifftiol sydd yn y 'Dogfennau Cysylltiedig'.

Bydd eich tiwtor yn gallu esbonio i chi sut i gofrestru, os ydych chi'n dysgu ar gwrs dan ganolfan sydd wedi ei chymeradwyo i ddarparu'r arholiadau Cymraeg i Oedolion.  Os ydych chi'n dysgu yn rhywle arall, rhaid i chi gofrestru ag un o'r canolfannau fel ymgeisydd preifat.Mae enghreifftiau o'r prawf Siarad Uwch i'w cael yn y fideos yma, a sylwadau arnynt. Gallwch gael hyd i'r sylwadau drwy glicio ymaEnghraifft 1: Aled a Sheridan


Enghraifft 2: Shân ac Anna


 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.