Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg i Oedolion - Sylfaen

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Dyma'r all isaf y gellir sefyll arholiad arni. Byddwch chi'n barod i sefyll yr arholiad hwn ar ô1 gorffen Cwrs Sylfaen (CBAC), neu ar ôl gorffen y Cwrs Wlpan.

Mae sawl rhan i'r arholiad, yn profi'r sgiliau iaith dych chi'n eu dysgu yn eich dosbarth Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth yn y llyfryn i'r ymgeiswyr (dwyieithog) a manylion yn y fanyleb i diwtoriaid (Cymraeg) ar y dudalen hon.

Y ffordd orau i sicrhau eich bod yn barod i sefyll yr arholiad yw edrych ar y cyn-bapurau, ac ymarfer rhai ohonyn nhw gyda'ch tiwtor. Bydd eich tiwtor hefyd yn gallu esbonio i chi sut i gofrestru, os dych chi'n dysgu ar gwrs. Os nad dych chi ar gwrs, mae ffurflen gofrestru yng nghefn y Ilyfryn i ymgeiswyr.


Mae enghreifftiau o'r prawf Siarad Sylfaen i'w cael yn y fideos yma, a sylwadau arnynt. Ceir un ymgeisydd o'r de ac un o ogledd Cymru.Enghraifft 1 – Sylfia a Huw (De)


Enghraifft 2 – Sharon a Gareth (Gogledd)


Upcoming CPD Events

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.