Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymraeg i Oedolion - Mynediad

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Dyma'r lefel isaf y gellir sefyll arholiad arni. Byddwch chi'n barod i sefyll yr arholiad hwn ar ôl gorffen Cwrs Mynediad (CBAC), neu hanner ffordd drwy'r Cwrs Wlpan.

Mae sawl rhan i'r arholiad, yn profi'r sgiliau iaith dych chi'n eu dysgu yn eich dosbarth Cymraeg. Ceir rhagor o wybodaeth yn y llyfryn i'r ymgeiswyr (dwyieithog) a manylion yn y fanyleb i diwtoriaid (Cymraeg) ar y dudalen hon.

Y ffordd orau i sicrhau eich bod yn barod i sefyll yr arholiad yw edrych ar y cyn-bapurau, ac ymarfer rhai ohonyn nhw gyda'ch tiwtor. Bydd eich tiwtor hefyd yn gallu esbonio i chi sut i gofrestru, os dych chi'n dysgu ar gwrs. Os nad dych chi ar gwrs, mae ffurflen gofrestru yng nghefn y llyfryn i ymgeiswyr.


Mae enghreifftiau o'r prawf Siarad Mynediad i'w cael yn y fideos yma, a sylwadau arnynt. Ceir un ymgeisydd o'r de ac un o ogledd Cymru.Enghraifft 1 – Gareth ac Alex (De)


Enghraifft 2 – Sharon a Brian (Gogledd)

Upcoming CPD Events

 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.