Q Menu

Cymraeg Iaith Gyntaf Llwybrau Mynediad

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb Cymraeg Iaith Gyntaf Llwybrau Mynediad sydd ar gael yng Nghymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Am y Cymhwyster Hwn

Mae Llwybrau Mynediad Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn dod i ben ac yn cael ei ddyfarnu am y tro olaf yn haf 2020. Cyfeiriwch at gylchlythyr 089 (Mawrth 2019) am ragor o fanylion.

Cynlluniwyd y cymhwyster hwn i gyd-fynd â Sgiliau Hanfodol Cymru. Mae pump uned sy'n werth tri chredyd yr un a bydd ymgeiswyr yn gallu ennill Dyfarniad neu Dystysgrif Mynediad 2 neu Fynediad 3. Argymhellir bod ymgeiswyr Mynediad 1 yn dilyn cwrs Sgiliau Hanfodol Cymru Mynediad - Cyfathrebu.

Gweler yr unedau isod:

Asesir yr unedau hyn yn y canolfannau ac fe'u safonir yn allanol.


Cyfres Ionawr 

21 Hydref Terfyn amser cofrestru
11 Tachwedd Terfyn amser cywiriadau
12 Rhagfyr Terfyn amser cyflwyno samplau

Cyfres Mehefin

21 Chwefror  Terfyn amser cofrestru
18 Mawrth Terfyn amser cywiriadau
4 Mai Terfyn amser cyflwyno samplau

Samplau

Dylai samplau o waith cynnwys:

Rhaid anfon samplau o waith at:

Nia Morgan
Parth Cymraeg
CBAC
245 Rhodfa'r Gorllewin
Caerdydd
CF5 2YX


IAMIS

O fis Ionawr 2015, gofynnir i ganolfannau gyflwyno'u data ymgeiswyr Llwybrau Mynediad gan ddefnyddio System Mewnbynnu Marciau Asesiad Mewnol CBAC (IAMIS). Bydd IAMIS yn agored i chi wirio data ymgeiswyr, mewnbynnu'r canlyniad a chynhyrchu eich sampl safoni. NI fydd canolfannau'n derbyn ffurflenni EP1. Gallwch weld manylion y safonwr ar frig y dudalen yn IAMIS, unwaith y byddwch wedi clicio i gynhyrchu'r sampl.

 Mae'r canllaw defnyddwyr IAMIS Llwybrau Mynediad i'w weld yma.


Cyrsiau DPP ar-lein - Cymraeg Iaith Gyntaf Llwybrau Mynediad

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP Llwybrau Mynediad Cymraeg iaith gyntaf.

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

  • Porwr diweddar, fel Interner Explorer 8
  • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
  • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma
  • Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Llinos Lloyd
029 2026 5004
Ebostio Llinos

Swyddog Cyswllt y Gymraeg

Amanda Griffiths
029 2026 5480
Ebostio Amanda
Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Nia Morgan
029 2026 5192
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Cymraeg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.