Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Dogfennau Gweinyddol

Ffurflenni asesu

Ni ddylid defnyddio ffurflenni asesu blaenorol na thaflenni datganiad neu daflenni amser ymgeiswyr. Gellir gweld ein Llyfrynnau Ymgeiswyr NEWYDD drwy Wefan Ddiogel CBAC.

*Gellir dod o hyd i ddatganiadau cadarnhau CA4 yn Llyfryn Ymgeisydd CA4

Dylai canolfannau sydd â chofrestriadau ar gyfer Cymwysterau Cenedlaethol a Sylfaen Ôl-16 gysylltu â Julie Rees am ffurflenni asesu.


Agregu Bagloriaeth Cymru

Rhowch wybod i ni pa gorff dyfarnu y mae angen i ni gasglu data ganddo, trwy Ffurflen AOI1 Bagloriaeth Cymru.


E-gyflwyniad

Mae'r Dystysgrif Her Sgiliau yn defnyddio e-Gyflwyno ar gyfer cymedroli gwaith ymgeiswyr yn allanol. Am fwy o wybodaeth a chanllawiau am y broses, ewch i'r dudalen e-Gyflwyno.


Cysylltu â ni

Uwch Swyddog Bagloriaeth Cymru
Officer (Ymholiadau Gweithredol)

Sally Griffiths
029 2026 5014
E-bost Sally

Bagloriaeth Cymru a Sgiliau
Cydlynydd

Julie Rees
029 2026 5096
E-bost Julie