Q Menu

Cymwysterau Galwedigaethol

Mae CBAC wedi bod yn dylunio a dyfarnu cymwysterau i'r safon uchaf am dros 60 mlynedd.

Mae ein cyfres o gymwysterau galwedigaethol yn ymwneud yn uniongyrchol â byd gwaith, gan gynnwys amrediad llawn o swyddi, diwydiannau a phroffesiynau.

Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth, a dyna pam mae gan bob athro fynediad uniongyrchol at ein swyddogion pwnc, gan sicrhau eu bod yn derbyn y lefel gywir o gefnogaeth pan fyddant angen hynny.


Cliciwch ar y lefel sydd yn berthnasol ar eich cyfer chi:
Cofrestrwch eich canolfan

I gofrestru eich ysgol neu goleg ar gyfer arholiadau, cysylltwch gyda'r tim cofrestru canolfannau