Q Menu

Twristiaeth Lefel 1 / 2

Bydd yr asesiad allanol ar gyfer Uned 4: Cyrchfannau i Dwristiaid yn Ewrop, ar gael i ganolfannau eu llwytho i lawr o 1 Mai bob blwyddyn, yn yr adran Papurau Cwestiynau ar y wefan ddiogel.

Mae Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Twristiaeth wedi cael ei dynnu'n ôl.  Y cyfle asesu terfynol ar gyfer y cymhwyster hwn yw Mehefin 2020. Cyfeiriwch at gylchlythyr 051 (Ionawr 2018) am ragor o fanylion.

Mae'r Dyfarniad Galwedigaethol Lefel 1/2 mewn Twristiaeth yn parhau i fod ar gael i ganolfannau yng Nghymru. Fe'i cynlluniwyd yn bennaf ar gyfer dysgwyr rhwng 14-16 oed ac mae'n eu cefnogi i ddatblygu a chymhwyso gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy'n ymwneud ag amrywiaeth o wahanol fathau o dwristiaeth a sefydliadau twristiaeth.

Bydd yr asesiad allanol ar gyfer Uned 4: Cyrchfannau Twristiaeth Ewropeaidd ar gael i ganolfannau eu llwytho i lawr o 1 Mai bob blwyddyn, yn adran Papur Cwestiynau'r wefan diogel.

Dylai canolfannau yn Lloegr ymweld â thudalen pwnc Eduqas i gael mwy o wybodaeth am argaeledd y cymhwyster hwn yn Lloegr.

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Datganiad o Ddiben

Darllenwch datganiad o ddiben Twristiaeth Lefel 1/2

Datganiad o ddiben


Adnoddau Defnyddiol

Strwythur y Cymwysterau

Dyfarniad Lefel 1 / 2 CBAC mewn   Twristiaeth

(QAN -600/9908/2)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

Mae'n rhaid i ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau.

Tystysgrif   Lefel 1 / 2 mewn Twristiaeth

(QAN – 601/4549/3)

Rhif yr Uned

Teitl yr Uned

 

Asesiad

ODA

9801

Profiad y Cwsmer

Gorfodol

Mewnol

30

9802

Busnes Twristiaeth

Gorfodol

Allanol

30

9803

Datblygu Cyrchfannau i Dwristiaid yn y DU

Gorfodol

Mewnol

60

9804

Cyrchfannau Twristiaeth Ewropeaidd

Gorfodol

Allanol

30

9805

Twristiaeth Digwyddiadau

Gorfodol

Mewnol

30

9806

Gweithgareddau   Hyrwyddol ar gyfer Sefydliadau Twristiaeth

Dewisol

Mewnol

60

9807

Twristiaeth Gynaliadwy

Dewisol

Mewnol

60

Mae'n rhaid ddysgwyr gyflawni'r HOLL unedau gorfodol ac UN uned ddewisol.


Cysylltwch â Ni

Mike Neale
029 2240 4273
Ebostio Mike
Ryan Thomas 
029 2240 4273
Ebostio Ryan

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
L1-2 Twristiaeth Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.