Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymwysterau Lefel 3 Cymhwysol mewn Twristiaeth (o 2017)

Rydym wrthi'n datblygu cymhwysterau newydd CBAC Lefel 3 Tystysgrif Cymhwysol mewn Twristiaeth a CBAC Lefel 3 Diploma Cymhwysol mewn Twrisitiaeth i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017. Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r cymwysterau newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru.

O fis Mai 2018 ymlaen, bydd UCAS yn rhestru Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC (180 ODA a graddau A-E) a Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC (360 ODA a graddau A*-E) fel teitlau cymwysterau teulu generig yn hytrach na theitlau pynciau unigol. Bydd y cymwysterau canlynol yn dod o dan y trefniant hwn ac yn cael yr un pwyntiau Tariff â'r cymwysterau sydd eisoes ar y Tariff, h.y. Diploma Cymhwysol a Thystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Troseddeg a Diploma Cymhwysol a Thystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Feddygol.

 • Tystysgrif Gymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Twristiaeth
 • Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Twristiaeth

 • Cysylltwch â Ni

  Mike Neale
  029 2240 4273 / 07929358404
  Ebostio Mike
  Tania Lucas
  029 2240 4273
  Ebostio Tania

  Manylion Cyswllt Ychwanegol

  Cofrestriadau

  029 2026 5193
  entries@wjec.co.uk

  DPP

  029 2026 5024
  dpp@cbac.co.uk

  Cymwsyterau Perthansol

  Lefel 1-2 Twristiaeth
  Lefel 3 Twristiaeth
   
  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.