Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymwysterau Lefel 3 Cymhwysol mewn Twristiaeth (o 2017)

Mae ein tystysgrif a Diploma Cymhwysol newydd Lefel 3 CBAC mewn Twristiaeth wedi bod ar gael i ganolfannau yng Nghymru ers Medi 2017 gyda'r dyfarniad cyntaf ym Medi 2019.

Mae'r cymhwyster yn cefnogi dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sy'n ymwneud â Thwristiaeth y DU a Thwristiaeth Fyd Eang yn ogystal ag archwilio sut mae'n rhaid i'r diwydiant addasu i bwysau allanol ac anghenion cwsmeriaid sy'n newid yn gyson.

Dylai canolfannau yn Lloegr ymweld â thudalen pwnc Eduqas i gael mwy o wybodaeth am argaeledd y cymhwyster hwn yn Lloegr.


Cysylltwch â Ni

Mike Neale
029 2240 4273
Ebostio Mike
Ryan Thomas 
029 2240 4273
Ebostio Ryan

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthansol

Lefel 1-2 Twristiaeth
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.