Q Menu

Lefel 3 Datrys Problemau Ystadegol gan ddefnyddio Meddalwedd

Mae'r Dystysgrif Lefel 3 mewn Datrys Problemau Ystadegol gan ddefnyddio Meddalwedd Cyfrifiadurol wedi cael ei thynnu'n ôl. Y cyfle asesu terfynol ar gyfer y cymhwyster hwn yw Mehefin 2020. Cyfeiriwch at gylchlythyr 030 (Hydref 2018) am ragor o fanylion.

Dogfennau Allweddol:

Lefel 3 Datrys Problemau gan ddefnyddio Meddalwedd Datganiad o Ddiben

Lefel 3 Datrys Problemau gan ddefnyddio Meddalwedd Manyleb

Lefel 3 Ystadegol Datrys Problemau Deunyddiau Asesu Allanol Enghreifftiol

Lefel 3 Ystadegol Datrys Problemau Deunyddiau Asesu Mewnol Enghreifftiol

Mae aseiniadau enghreifftiol ar gael i'w llwytho i lawr o'r wefan ddiogel Llwytho i Lawr Adnoddau PDF  > Asesiad dan Reolaeth

Addysg Uwch a Chymdeithasau Dysgedig

Mae'r Prifysgolion a'r Cymdeithasau Dysgedig canlynol wedi cyflwyno llythyrau o gefnogaeth sy'n cadarnhau eu bod yn cefnogi'r cymhwyster hwn.

Mae pwyntiau UCAS yn gysylltiedig a'r cymhwyster hwn.

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.


Am fanylion pellach am y cymhwyster, cysylltwch â:

Syra Saddique
029 2240 4251
Ebostio Syra
Sophie Gibbs
029 2240 4251
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Datrys Problemau Ystadegol Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.