Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi

Chwaraeon ac Egwyddorion Hyfforddi yw’r unig gymhwyster chwaraeon gydag elfen ymarferol ar Dablau Perfformiad 2020.

  • Gwybodaeth a dealltwriaeth o sut i wella perfformiad chwaraeon personol
  • Datblygu’r gallu i gynllunio a dadansoddi sesiynau hyfforddi
  • Gellir ei addysgu ar y cyd â TGAU Eduqas mewn Addysg Gorfforol.

Mae’r cymhwyster hwn ar Dablau Perfformiad 2020 yr Adran Addysg ac mae’n cyfrannu at y Mesur Cynnydd 8 fel un o’r cymwysterau ‘eraill’. Gallwch weld rhestr 2020 yma.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2240 4271
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2240 4271
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.