Q Menu

Sbaeneg TGAU (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Sbaeneg diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.

Dalier sylw: mae copi argraffedig y ddogfen Amserlenni Arholiadau a Therfynau Amser Asesu Mewnol yn cynnwys gwall wrth nodi'r dyddiadau ar gyfer cynnal yr asesiadau.

Cyfnod yr asesu yw 1 Ebrill 2020 i 15 Mai 2020 yn hytrach na 23 Mawrth i 8 Mai 2020 fel y nodwyd yn flaenorol. Diweddarwyd fersiwn ar-lein y ddogfen Amserlenni Arholiadau a Therfynau Amser Asesu Mewnol ac mae'r ddogfen hon i'w gweld yma.

Gweler cylchlythyr 22 am ragor o wybodaeth; anfonwyd y cylchlythyr i ganolfannau ym mis Medi 2019.


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Karl Sage
029 2240 4296
Ebostio Karl

Swyddog Cefnogaeth

Candice Dempster
029 2240 4296
Ebostio Candice

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Claire Williams
029 2240 4296
Ebostio Claire

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

TGAU ITM: Datblygu sgiliau Darllen a Gwrando: DPP Ar-lein
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Sbaeneg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.