Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Cymdeithaseg

Dewiswch y cymhwyster perthnasol isod er mwyn cael gafael ar adnoddau dysgu a dogfennau allweddol y cwrs.
Dod yn Arholwr gyda CBAC

Dysgu mwy am addysgu ac asesu ein cymwysterau
Derbyn hyfforddiant wyneb yn wyneb
Medru cynnig mwy o gymorth i fyfyrwyr

Mwy o wybodaethCysylltwch â ni

Mae'n arbenigwyr pwnc Cymdeithaseg ar gael i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

Swyddog Pwnc

Joanna Lewis
029 2026 5167
Ebostio Joanna

Swyddog Cefnogi Pwnc

Eira Morgan
029 2026 5183
Ebostio Eira

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk