Q Menu

Gwyddor Feddygol Lefel 3

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'n bleser gan CBAC gynnig dau gymhwyster newydd i'w defnyddio gan ganolfannau yng Nghymru a Lloegr o Medi 2016:

  • Diploma Lefel 3 Gwyddor Feddygol
  • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Feddygol

Datblygwyd y cymwysterau hyn ar y cyd â Phrifysgolion a labordai Patholeg Glinigol. Mae'r cymwysterau'n defnyddio cyd-destunau sy'n ymgysylltu ac yn ystyrlon i'r dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gwyddonol. Gallant felly ddatblygu'r dulliau gweithredu sy'n angenrheidiol i ddeall, asesu ac awgrymu datrysiadau i broblemau a heriau meddygol o'r byd go iawn. Mae pwyslais sylweddol yn y cymwysterau hyn ar ddatblygu sgiliau ymarferol da sy'n angenrheidiol i fonitro iechyd a chlefydau.

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Y Newyddion Diweddaraf

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma.

Llythyr o Gefnogaeth Newydd (Tachwedd 2015)

Derbyniwyd y llythyrau o gefnogaeth canlynol gan Sefydliadau Addysg Uwch:

Prifysgol Caer

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Bangor

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol West of England

Dogfennau Allweddol

Adnoddau

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ychwanegol i gefnogi addysgu a dysgu'r cymhwyster hwn.

Rhaglen Datblygu Proffesiynol

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor Feddygol. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor Feddygol

Canllaw ar gyfer Cymhwyster Tystysgrif a Diploma Cymhwysol Lefel 3 CBAC mewn Gwyddor Feddygol

Cliciwch yma i gael mynediad i fidio sydd yn rhoi trosolwg o’r cymhwyster, ei gynnwys a’i strwythur asesu, a’r adnoddau sydd ar gael i’ch cefnogi chi.

Cymwysterau Cysylltiedigs

Efallai hefyd fod gennych ddiddordeb yn y canlynol: TGAU Gwyddoniaeth, Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestiadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

CPD

029 2026 5024
cpd@wjec.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Gwyddor Feddygol Adroddiad Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.

Gwyddor Feddygol Lefel 3

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'n bleser gan CBAC gynnig dau gymhwyster newydd i'w defnyddio gan ganolfannau yng Nghymru a Lloegr o Medi 2016:

  • Diploma Lefel 3 Gwyddor Feddygol
  • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Feddygol

Datblygwyd y cymwysterau hyn ar y cyd â Phrifysgolion a labordai Patholeg Glinigol. Mae'r cymwysterau'n defnyddio cyd-destunau sy'n ymgysylltu ac yn ystyrlon i'r dysgwyr i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau gwyddonol. Gallant felly ddatblygu'r dulliau gweithredu sy'n angenrheidiol i ddeall, asesu ac awgrymu datrysiadau i broblemau a heriau meddygol o'r byd go iawn. Mae pwyslais sylweddol yn y cymwysterau hyn ar ddatblygu sgiliau ymarferol da sy'n angenrheidiol i fonitro iechyd a chlefydau.

Dyddiadau Allweddol

  • Bydd yr wybodaeth o flaen llaw ar gyfer Gwyddor Feddygol Uned 1 ac Uned 6 ar gael cychwyn Ebrill.

  • Dylid cyflwyno samplau a marciau Unedau 2, 3 a 4 Gwyddor Feddygol erbyn 15fed Mai.

  • Dylid danfon gwaith Uned 5 Gwyddor Feddygol at arholwr erbyn 15fed Mai.

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Y Newyddion Diweddaraf

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma

Gwybodaeth o flaen llaw Haf 2019

Mae'r wybodaeth o flaen llaw ar gyfer Uned 1 Gwyddor Feddygol nawr ar gael.

Mae'r wybodaeth o flaen llaw ar gyfer Uned 6 Gwyddor Feddygol nawr ar gael.

Llythyr o Gefnogaeth Newydd (Tachwedd 2015)

Derbyniwyd y llythyrau o gefnogaeth canlynol gan Sefydliadau Addysg Uwch:

Prifysgol Caer

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Bangor

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Prifysgol West of England

Dogfennau Allweddol

Adnoddau

Rydym yn cynnig ystod o adnoddau ychwanegol i gefnogi addysgu a dysgu'r cymhwyster hwn.

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor Feddygol. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor Feddygol

Cymwysterau Cysylltiedig

Efallai hefyd fod gennych ddiddordeb yn y canlynol: TGAU Gwyddoniaeth, Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd 

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Gwyddor Feddygol Adroddiad Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.