Q Menu

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Mae'r Dystysgrif a Diploma Cymhwysol Lefel 3 mewn Gwyddor yr Amgylchedd wedi'u tynnu'n ôl. Bydd asesu olaf y cymwysterau hyn ym Mehefin 2020. Bydd cyfle i ailsefyll yr unedau allanol ar gael yn 2021 yn amodol ar y galw.

Dogfennau Allweddol

Manyleb Diploma Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Manyleb Diploma Estynedig Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Diploma Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Deunyddiau Asesu Enghreifftiol Diploma Estynedig Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd Deunydd Asesiad Rheoledig

Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd Adnoddau

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Diploma Gwyddor yr Amgylchedd CBAC

Datganiad o Ddiben Diploma Estynedig Gwyddor yr Amgylchedd CBAC

Addysg Uwch

Cyflwynodd y Prifysgolion canlynol lythyrau o gefnogaeth sy'n cadarnhau eu bod wedi cytuno i dderbyn y cymhwyster hwn yn rhan o bortffolio dysgwr i gael ei dderbyn ar gwrs Gwyddor yr Amgylchedd a/neu gyrsiau cysylltiedig eraill.

Llythyrau o gefnogaeth

Dyddiadau Allweddol

  • Mae'r wybodaeth o flaen llaw ar gyfer Gwyddor yr Amgylchedd Uned 4 bellach ar gael yma
  • Dylid cyflwyno samplau a marciau unedau 1,3,6,7+8 Gwyddor yr Amgylchedd erbyn 15fed Mai
  • Dylid danfon gwaith unedau 2,5+9 Gwyddor yr Amgylched at Arholwr erbyn 15fed Mai

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.


Gweminar DPP - Gwyddor yr Amgylchedd Lefel 3

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP Asesiad di-arholiad Uned 3

Dogfennau Perthnasol

Cyflwyniad

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

    • Porwr diweddar, fel Interner Explorer 8
    • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
    • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.


Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Rydym yn cynnal cyfres o gyrsiau DPP o dymor yr hydref i gefnogi athrawon sydd yn addysgu Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd. I archebu eich lle, cliciwch ar y linc isod:

CBAC Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd - Hydref 2016

I gael gwybod mwy, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Gwyddor yr Amgylchedd Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.