Q Menu

Gwyddoniaeth Heddiw Llwybrau Mynediad

Mae Llwybrau Mynediad Gwyddoniaeth Heddiw ar gael ar Lefel Mynediad 2 a 3. Gall ymgeiswyr ddilyn amrywiaeth eang o unedau sy'n caniatáu i ganolfannau gynhyrchu rhaglen addysgu i ateb anghenion eu dysgwyr. Mae'r cymhwyster ar gael mewn tri maint: Diploma (37 credyd) Tystysgrif (13 credyd neu fwy) a Dyfarniad (8 credyd neu fwy).

Unedau Gwyddoniaeth Heddiw


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau DPP.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Gweinyddu'r Llwybrau Mynediad

IAMIS

Bydd y cyfnod IAMIS yn agored o 7fed Tachwedd i chi wirio data ymgeiswyr, a chynhyrchu eich sampl safoni. Cofiwch gyflwyno'ch sampl i CBAC erbyn 12fed Rhagfyr. Gallwch weld manylion y safonwr ar frig y dudalen yn IAMIS, unwaith y byddwch wedi clicio i gynhyrchu'r sampl.  Mae canllaw defnyddwyr IAMIS Llwybrau Mynediad yn cynnwys manylion llinell gymorth i chi ei defnyddio os byddwch yn cael problemau â'r broses hon.

Dyma linc i'r Rhestr Wirio Safoni sy'n rhestru'r holl ddeunyddiau y byddwch eu hangen cyn cyflwyno eich gwaith i'w safoni.

Cofrestriadau

  • Ionawr erbyn - 21ain Hydref i'w cywiro gan ganolfannau hyd at (12fed Tachwedd)
  • Mehefin erbyn - 21ain Chwefror fan bellaf i'w cywiro gan ganolfannau hyd at (19eg Mawrth)

Samplau

Dyddiadau cyflwyno'r sampl o dystiolaeth i gyrraedd y safonwyr ydi:

  • Ionawr erbyn - 12fed Rhagfyr.
  • Mehefin erbyn - 4fed Mai.

Newyddion am Achredu

Mae'r cymwysterau canlynol wedi eu hachredu:

Dyfarniad Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh) QAN: 600/4090/7
Tystysgrif Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh)QAN: 600/4442/1 
Diploma Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 2) (FfCCh) QAN: 600/4438/x
Dyfarniad Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3 (FfCCh) QAN: 600/4287/4
Tystysgrif Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3) (FfCCh) QAN: 600/4250/3
Diploma Lefel Mynediad Llwybrau Gwyddoniaeth Heddiw (Mynediad 3) (FfCCh) QAN: 600/4251/5


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Llinos Wood
029 2240 4252
Ebostio Llinos

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Sarah Price
029 2240 4252
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Gwyddoniaeth Heddiw Adroddiad Yr Uwch Gymedrolwr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.