Q Menu

Cemeg TGAU (o 2016)

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.


Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth yn ymwneud â manyleb TGAU Cemeg newydd sydd ar gael yng Nghymru yn unig. Bydd y cymhwyster hwn yn cael ei haddysgu gyntaf o fis Medi 2016. Am fwy o wybodaeth ar y newidiadau i gymwysterau TGAU Gwyddoniaeth yng Nghymru o 2016, ewch at yr erthygl yma gan Cymwysterau Cymru.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Newyddion Medi 2019

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod wedi cyflwyno eich cofrestriadau rhagarweiniol erbyn y terfyn amser sef DYDD IAU 10 HYDREF. Defnyddir y wybodaeth hon wrth anfon papurau arholiad at ganolfannau felly mae'n hanfodol bod y wybodaeth mor gywir â phosibl. Cyfeiriwch at Gylchlythyr 001 am fanylion pellach.

Dyddiadau'r Uned Asesiad Ymarferol 2020

Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 14 Chwefror 2020


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Jonathan Owen
029 2240 4252
Ebostio Jonathan

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gareth Summerill
029 2240 4252
Ebostio Gareth

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Cemeg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.