Q Menu

Astudiaethau Crefyddol TGAU o 2017

Rydym wrthi'n datblygu cymhwyster newydd TGAU Astudiaethau Crefyddol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2019). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster TGAU Astudiaethau Crefyddol newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Arholiad Haf 2019 - Canllaw Cryno

Gan ddefnyddio canlyniadau o asesiad haf 2019, mae ein tîm mathemateg a’n harholwyr wedi dadansoddi perfformiad ymgeiswyr i ddarparu crynodeb i gynorthwyo eich addysgu.

Dadlwythwch y canllaw yma

Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cyfnewid Cymwysterau ar gyfer TGAU CBAC Astudiaethau Crefyddol Cwrs Llawn a Chwrs Byr

Mae gwybodaeth ar gael yma ynghylch y broses o gyfnewid cymwysterau ar gyfer TGAU Astudiaethau Crefyddol Cwrs Llawn a Chwrs Byr.


Oriau Dysgu Dan Arweiniad

Mae cymwysterau TGAU (cyrsiau llawn) wedi eu cynllunio ar gyfer myfyrwyr 16 mlwydd oed sydd yn dilyn rhaglen dwy flynedd yn cynnwys 120 o oriau dysgu dan arweiniad. Adlewyrchir hyn drwy drwch, manylder a her y cynnwys bydd y myfyrwyr yn cael eu hasesu. Mae gwerth oriau dysgu dan arweiniad ar gyfer cymwysterau rheoledig yn cael ei nodi ar Cymwysterau yng Nghymru, y bas data ar-lein o gymwysterau a gynhelir gan Cymwysterau Cymru. Mae gwerth oriau dysgu dan arweiniad yn argymell cyfanswm yr amser addysgu sydd ei angen er mwyn cyflwyno'r dysgu angenrheidiol i gyflawni'r cymhwyster.


Cylchgrawn REconnect - Rhifyn 3

Mae ail argraffiad ein cylchgrawn Astudiaethau Crefyddol poblogaidd, REconnect, bellach ar gael.

Mae’r argraffiad hwn yn llawn gwybodaeth bwysig sy’n cynnwys dyddiadau pwysig 2018/19 ac erthyglau sy’n ysgogi’r meddwl i gefnogi dosbarthiad y cyrsiau TGAU a Lefel UG/U.

REconnect rhifyn 3


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Lynda Maddock
029 2240 4275
Ebostio Lynda

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Christopher Barfoot
029 2240 4275
Ebostio Christopher

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Cristnogaeth ac Islam Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Cristnogaeth a Bwdhaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 2 Cristnogaeth a Bwdhaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 2 Cristnogaeth ac Iddewiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 2 Cristnogaeth a Hindwaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Cristnogaeth ac Iddewiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 3 Cristnogaeth Gatholig a Themau Moesegol Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Cristnogaeth a Hindwaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 1 Cristnogaeth Gatholig ac Iddewiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Astudiaethau Crefyddol - Uned 2 Cristnogaeth ac Islam Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.