Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TAG UG/U Seicoleg (o 2015)

Mae'r fanyleb yn safonol, yn eglur ac yn hygyrch i athrawon ond ar yr un pryd yn ddeniadol a thrwyadl i'r myfyrwyr. Ceir cyfleoedd i astudio clasuron seicoleg yn ogystal â chyflwyno dadleuon a thestunau cyfredol sy'n parhau i gyfareddu. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy'n effeithlon ac yn effeithiol i arbenigwyr pwnc ond rydym yn sylweddoli hefyd bod llawer o'r rheini sy'n addysgu seicoleg yn newydd i'r pwnc. Darparwn yr arweiniad a'r gefnogaeth benodol sydd eu hangen arnyn nhw hefyd. Cynigiwn wasanaeth sy'n gyfeillgar ac eto'n hynod broffesiynol o ran materion penodol i'r pwnc a'r elfennau gweinyddol.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r wefan ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2240 4284
Ebostio Rachel

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2240 4284
Ebostio Caroline

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


Safon UG-U Seicoleg CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TAG Seicoleg (o 2015) Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.