Q Menu

Addysg Gorfforol TGAU (o 2016)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU Addysg Gorfforol diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Banc Cwestiynau

Mae'r adnodd yma yn galluogi chi i greu papur cwestiynau o ddewis o filoedd o gwestiynau o gyn bapurau.

Ymweld â'r Banc Cwestiynau

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel


Gwerslyfrau

Mae CBAC wedi cymeradwyo gwerslyfr sydd wedi cael ei gyhoeddi gan Illuminate Publishing, o'r enw 'Canllaw Astudio ac Adolygu TGAU Addysg gorfforol'. Gellir prynu'r gwerslyfr hwn trwy wefan Illuminate Publishing yn uniongyrchol, neu drwy werthwyr ar-lein eraill.


Diweddariadau

Mae'n bleser gan CBAC gyhoeddi bod Cymwysterau Cymru wedi cymeradwyo'r gweithgareddau canlynol. Byddant yn cael eu hychwanegu at y rhestr o weithgareddau cymeradwy yn y fanyleb TGAU Addysg Gorfforol 2016 (Cymru):

  • Karate
  • Achub Bywyd a Goroesiad Personol
  • Syrffio a Hwylfyrddio
  • Polo dŵr
  • Hoci iâ
  • Cyfeiriannu
  • Pêl-droed Gaeleg
  • Camogie
  • Chwarae Hyrli

Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2240 4271
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Andrew O'Regan
029 2240 4271
Ebostio Andrew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
WJEC GCSE Addysg Gorfforol (Cwrs Llawn)Examiners' Report Summer 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.