Q Menu

Mathemateg TGAU (o 2015)


Arholiad Haf 2019 - Canllaw Cryno

Gan ddefnyddio canlyniadau o asesiad haf 2019, mae ein tîm mathemateg a’n harholwyr wedi dadansoddi perfformiad ymgeiswyr i ddarparu crynodeb i gynorthwyo eich addysgu.

Dadlwythwch y canllaw yma

Dogfennau Allweddol (Addysgu o 2015)

Mae manylebau TGAU Mathemateg a Mathemateg-Rhifedd wedi cael eu diwygio.

Dylid defnyddio'r manylebau DIWYGIEDIG wrth addysgu'r dysgwyr sydd wedi cael eu cofrestru i sefyll arholiadau yn Haf 2019 a'r rai hynny i ddilyn.

Mae manylion y newidiadau ar gael yma.


LManylebau – i'w dyfarnu o Haf 2019

Mae'r fersiwn yma o fanyleb TGAU Mathemateg i'w ddefnyddio ar gyfer ymgeiswyr fydd yn eistedd arholiadau haf 2019 a'r rheiny i ddilyn.

Mae'r fersiwn yma o fanyleb TGAU Mathemateg-Rhifedd i'w ddefnyddio ar gyfer ymgeiswyr fydd yn eistedd arholiadau haf 2019 a'r rheiny i ddilyn.
DAE: Mathemateg DAE: Mathemateg-Rhifedd Canllaw Addysgu


Deunyddiau Cyrsiau

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

John Williams
029 2240 4251
Ebostio John

Swyddog Cefnogi Pwnc

Sophie Gibbs
029 2240 4251
Ebostio Sophie

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau perthnasolTGAU Mathemateg, Mathemateg Rhifedd CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Mathemateg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.