Q Menu

Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Tystysgrif Lefel 2 Mathemateg Ychwanegol i'w addysgu gyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2010 (Asesiad cyntaf yn 2011). Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig a'r fanyleb newydd.


Deunyddiau'r Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyn-Bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Kathryn Rees
029 2240 4251
Ebostio Kathryn

Swyddog Cefnogi Pwnc

Sophie Gibbs
029 2240 4251
Ebostio Sarah

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwsyterau Perthnasol


TGAU Mathemateg, Mathemateg Rhifedd CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
L2 Mathemateg Ychwanegol Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.