Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lladin Tystysgrif Lefel 1/2

Tystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 yn Yr Iaith Ladin / Yr Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig

Mae CBAC yn darparu cymwysterau yng Nghymru a Lloegr sy'n bodloni anghenion athrawon a gofynion y rheoleiddwyr yn y ddwy wlad. Bydd yn parhau i wneud hynny.

Mae Tystysgrifiau CBAC mewn Lladin yn cynnig cyrsiau hyblyg ac ysgogol y gellir eu defnyddio fel 'cerrig camu' neu fel dewis hollol wahanol i TGAU.

Y Newyddion Diweddaraf

Bydd Tystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 mewn Iaith Ladin, a Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig ar gael yn 2018 ac yn y dyfodol. Bydd yr holl opsiynau cyfredol, gan gynnwys papurau Iaith Graidd ym mis Ionawr ac Asesiad dan Reolaeth ar gyfer Gwareiddiad Rhufeinig, yn parhau.

Y testunau Gwareiddiad Rhufeinig ar gyfer 2018 - 2020 yw Testun 3 Y Fyddin Rufeinig a Thestun 4 Adloniant a Hamdden.

Arholwyd y Tystysgrifau Lefel 1 a Lefel 2 mewn Llenyddiaeth Ladin am y tro olaf yn ystod Haf 2017.

TGAU ( 9-1 ) CBAC Eduqas Lladin (i'w addysgu o 2016)

Mae CBAC wedi datblygu cymhwyster TGAU (9-1) diwygiedig ar gyfer Lladin  fel rhan o'r brand Eduqas. Rheoleiddir y cymhwyster hwn, sydd i'w addysgu o 2016, gan Ofqual. Mae'r cymhwyster wedi ei gynllunio i fodloni gofynion rheoleiddio yn Lloegr. Gellir ddod o hyd i'r fanyleb ar dudalen TGAU ( 9-1 ) Lladin ar wefan Eduqas.

Lle nad oes manyleb ddiwygiedig yn cael ei ddatblygu i'w ddefnyddio yng Nghymru, mae Cymwysterau Cymru wrthi'n ystyried os oes modd sicrhau y gellir defnyddio y cymwysterau TGAU hynny sydd wedi eu datblygu i'w defnyddio yn Lloegr. Deallwn ei bod yn fwriad gan Cymwysterau Cymru i sicrhau bod y cymwysterau TGAU hyn ar gael yng Nghymru, fodd bynnag, does dim modd cadarnhau'r manylion eto. Byddwn yn eich diweddaru unwaith bydd mwy o wybodaeth ar gael.

Bwletinau Pwnc

Ffiniau Gradd (GMU / Marciau Crai)

Datblygiad Proffesiynol Parhaus

Nid yw'r cyfarfodydd DPP wyneb yn wyneb ar gael yn y pwnc hwn ar hyn o bryd oherwydd gofynion rheoleiddio. Bydd darpariaeth adolygu arholiadau ar gael ar-lein. Mae cyflwyniad ar gael sy'n rhoi manylion o'r ddarpariaeth hon.

Gellir llwytho i lawr y deunyddiau cefnogi o'n cyfarfod DPP mis Tachwedd 2012 o'r wefan ddiogel. Dewiswch 'Llwytho i lawr Adnoddau PDF' o'r golofn ar yr ochr chwith, yna 'Deunyddiau DPP' ac yna Lladin o'r rhestr pynciau. Mae eitemau 11-13 yn cynnwys enghreifftiau o waith Asesiad dan Reolaeth ymgeiswyr.

Adnoddau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â

Swyddog Pwnc

Naomi Taylor
029 2240 4294
Ebostio Naomi

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2240 4294
Ebostio Naomi

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
Eduqas GCSE Latin: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
 
Newydd
pdf document logo
Lefel 1 / 2 Iaith Ladin a Gwareiddiad Rhufeinig Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.