Q Menu

Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (o 2017)

Rydym wedi cydweithio â’r gymuned addysg, gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu cymhwyster TGAU Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu wedi’i atgyfnerthu i’w addysgu am y tro cyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (asesiad cyntaf yn 2019).

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch

Cyfnewid Cymwysterau ar gyfer TGAU CBAC Technoleg Gwybodaeth a Chyfarthrebu Cwrs Llawn a Chwrs Byr

Mae gwybodaeth ar gael yma ynghylch y broses o gyfnewid cymwysterau ar gyfer TGAU Astudiaethau Crefyddol Cwrs Llawn a Chwrs Byr. yma ynghylch y broses o gyfnewid cymwysterau ar gyfer TGAU TGCH Cwrs Llawn a Chwrs Byr.


E-Gyflwyno

Mae gwaith ymgeiswyr mewn unedau/cydrannau a asesir neu gymedrolir yn fewnol yn cael ei e-gyflwyno i CBAC ar gyfer y pwnc hwn. Am ragor o wybodaeth ac arweiniad am y broses ewch i'r dudalen we e-gyflwyno.


Cylchlythyr 73

Gwnewch yn siŵr i chi ddarllen cylchlythyr 73 am ddulliau e-gyflwyno Tasgau Asesiadau Di-arholiadCysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2240 4267
Ebostio Andy

Swyddog Cefnogi Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4267
Ebostio Kwai

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol

Upcoming CPD Events

TAG Safon UG-Uwch TGCh Cymhwysol - DPP Ar-Lein (Canolfannau Cymru yn unig)
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU TGCH Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.