Q Menu

TAG UG / Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (o 2017)

Rydym wedi cydweithio â’r gymuned addysg, gweithwyr proffesiynol yn y byd addysg ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu cymhwyster TAG UG/Safon Uwch Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu wedi’i atgyfnerthu i’w addysgu am y tro cyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (asesiad cyntaf UG yn 2018, asesiad cyntaf U2 yn 2019).

Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwrs

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Cylchlythyr 73

Gwnewch yn siŵr i chi ddarllen cylchlythyr 73 am ddulliau e-gyflwyno Tasgau Asesiadau Di-arholiad


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Andy Parker
029 2240 4267
Ebostio Andy

Swyddog Cefnogi Pwnc

Kwai Wong
029 2240 4267
Ebostio Kwai

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol

Safon UG-U TGCh CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
TGAU TGCh CBAC: Asesu > Ymarfer yn yr Ystafell Ddosbarth
 
Newydd
pdf document logo
TAG Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (o 2017) Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.
 
Newydd
pdf document logo
Eduqas GCE AS Electronics Examiners' Report Summer 2019 -w.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.