Q Menu

Dyniaethau Llwybrau Mynediad

Byw'n Annibynnol

Mae'r cymhwyster hwn yn cynnwys unedau i ddatblygu sgiliau a gwybodaeth mewn amrywiaeth o feysydd pwnc, gan gynnwys:

  • Hanes
  • Daearyddiaeth
  • Astudiaethau Crefyddol
  • Dyniaethau
  • Ffrangeg

Gall canolfannau ddewis i adeiladu'r cymhwyster o amgylch un maes pwnc, e.e. hanes. Fel arall, mae'n bosibl i adeiladu cymhwyster o amrywiaeth o feysydd pwnc e.e. Daearyddiaeth, Dyniaethau ac Astudiaethau Crefyddol er mwyn i ddysgwyr gael profiad mwy cyffredinol.

Mae'r cymhwyster ar gael ar lefel Mynediad 2 a 3.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch


Dyddiadau Allweddol

Cofrestriadau 2018/2019

  • Ionawr - rhaid cyflwyno'r cofrestriadau erbyn 21 Hydref 2018, yna gall canolfannau eu diwygio hyd at 11 Tachwedd 2018.
  • Mehefin - rhaid cyflwyno'r cofrestriadau erbyn 21 Chwefror 2019, yna gall canolfannau eu diwygio hyd at 18 Mawrth 2019.
  • Nid yw'n bosibl cyflwyno cofrestriadau hwyr ar ôl y dyddiadau hyn.

Gwaith i'w Safoni

Rhaid i samplau o waith i'w safoni fod â CBAC erbyn 12 Rhagfyr 2018 ar gyfer ceisiadau Ionawr a Mai 3, 2019 ar gyfer ceisiadau Mai. 


Cyrsiau DPP ar-lein

Dyma ddolenni i ddogfennau, gyda troslais gan Phil Star Swyddog Pwnc Dyniaethau, i cynhorthwyo gyda addysgu y cwrs Dyniaethau Llwybrau Mynediad:

Mae fersiynnau Cymraeg o ddogfennau'r cyrsiau ar gael yma.


Ymunwch â'r Tîm: Byddwch yn Arholwr neu Safonwr

Ar hyn o bryd, rydym yn recriwtio arholwyr a safonwyr ar gyfer cymwysterau TGAU, UG/Safon Uwch a/neu gymwysteru Lefel 1 a Lefel 2 cyfres haf y flwyddyn nesaf. Os oes gennych chi o leiaf dwy flynedd o brofiad addysgu ac eisiau ymgeisio am y swyddi hyn, yna dylech greu cyfrif er mwyn cwblhau'r broses ymgeisio ar-lein.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn ag arholi, yn cynnwys swyddi gwag a manteision arholi, ewch i'n tudalen penodedigion.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2026 5302
Ebostio Rachel

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Robert Williams
029 2026 5313
Ebostio Robert

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Llwybrau Mynediad Dyniaethau Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.