Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo (Manyleb A)

Rydym wedi datblygu dyfarniad newydd lefel 1/2 mewn Lletygarwch ac Arlwyo i'w addysgu gyntaf ym mis Medi 2016.

Mae'r dyfarniad Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo CBAC wedi cael ei gynllunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial gall gynnig iddynt yn eu gyrfaoedd neu wrth astudio'n bellach. Mae fwyaf addas fel sylfaen ar gyfer astudio pellach, gan ddarparu dysgwyr gyda dyfnder craidd o wybodaeth ac ystod o sgiliau arbenigol a chyffredinol fydd yn cefnogi dilyniant at ddysgu pellach ac at gyflogaeth.

Mae'n bosibl bydd gan ddysgwyr sydd yn cwblhau'r dyfarniad lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo ddiddordeb symud ymlaen at gyfranogi yn ein cymwysterau lefel 3 gwyddor Bwyd a Maeth. Rydym yn parhau i weithio gydag athrawon ac arbenigwyr pwnc i ddatblygu adnoddau gwerthfawr fydd yn eich helpu i gynllunio gwersi diddorol ar gyfer eich myfyrwyr chi.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cwrs

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld yr adnodd


Cyfarwyddyd Lletygarwch ac Arlwyo

Mae dau gyfarwyddyd ar gael i'w lawrlwytho o'r wefan ddiogel. Mae cyfarwyddiadau sut i ddod o hyd i'r ddogfen ar gael yma.


Cysylltwch a ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Allison Candy
029 2026 5093
allison.candy@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogi Pwnc

Gemma Edwards
029 2240 4266
gemma.edwards@wjec.co.uk


Cymwysterau cysylltiedig

Lefel 1-2 Lletygarwch ac Arlwyo
 
Newydd
pdf document logo
Dyfarniad Lefel 1/2 Lletygarwch ac Arlwyo Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.