Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Lletygarwch ac Arlwyo TGAU

Cyhoeddir fersiynau Cymraeg Adroddiadau’r Arholwyr erbyn dydd Llun 15 Hydref 2018.

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'n hen fanyleb TGAU Lletygarwch ac Arlwyo, sydd ar gael yng Nghymru a Lloegr (a addysgir o 2009). Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer TGAU Gradd Unigol Arlwyo a TGAU Lletygarwch ac Arlwyo Dwyradd yn ystod haf 2017. Bydd y dyfarniad terfynol ar gyfer TGAU Lletygarwch yn ystod haf 2018.

Mae'n bleser gan CBAC gynnig y cymwysterau canlynol yn eu lle:


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad dan Reolaeth

Uned 1 - Sgiliau Arlwyo cysylltiedig â pharatoi a gweini bwyd

Arlwyo: mae'r tasgau hyn yn fyw ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sy'n cwblhau'r tasgau asesiad dan reolaeth o fis Medi 2015 i fis Mehefin 2017.

Mae'r asesiad dan reolaeth wedi'i strwythuro fel a ganlyn:

Tasg 1 - (20%)

Tasg 2 - (40%)

Mae tystiolaeth ffotograffig mewn perthynas â thasg asesu dan reolaeth ar gael.

Uned 3 - Sgiliau lletygarwch cysylltiedig â digwyddiadau ac achlysuron

Lletygarwch: tasgau byw yw'r rhain ar gyfer unrhyw ymgeiswyr sy'n cwblhau'r tasgau asesiad hyd at fis Mehefin 2018.

Tasg Wedi'i seilio ar Ddigwyddiad - (60%)


e-Asesu

Mae'n bleser gan CBAC gynnig Lletygarwch ac Arlwyo naill ai fel asesiadau ar bapur neu ar sgrin. I gael gwybod mwy ac i weld diwyg yr arholiadau ar-sgrin, ewch i'r dudalen e-Asesu.


Cysylltwch â Ni

Swyddog Pwnc

Allison Candy
029 2240 4266
Ebostio Allison

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Gemma Edwards
029 2240 4266
Ebostio Gemma

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
TGAU Lletygarwch ac Arlwyo Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.