Q Menu

Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn TGAU

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth sy'n gysylltiedig â'r fanyleb TGAU Economeg y Cartref - Datblygiad y Plentyn sydd ar gael yng Nghymru.

Ar y dudalen hon mae gwybodaeth yn ymwneud â'n manyleb TGAU Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn gyfredol sydd ar gael yng Nghymru. Bydd cymhwyster TGAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol newydd yn cael ei gyflwyno yng Nghymru o fis Medi 2019. Mae'r TGAU newydd hwn yn un o gyfres o gymwysterau sy'n cael eu datblygu ar gyfer y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol, a gofal plant yng Nghymru gan gonsortiwm City & Guilds/CBAC. Mae manylion y cymhwyster i'w gweld ar wefan y consortiwm.

Bydd dyfarniad olaf ein TGAU Economeg y Cartref: Datblygiad y Plentyn cyfredol yn haf 2020, a bydd cyfle i ailsefyll yn 2021 (os bydd angen).


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyn-bapurau

Mae cyn-bapurau a chynlluniau marcio ar gael yn rhad ac am ddim.

Gweld Cyn-bapurau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Asesiad Dan Reolaeth

Mae'r tasgau hyn yn fyw ar gyfer carfannau sy'n dechrau'r fanyleb o fis Medi 2016.

Uned 2 - Astudiaeth Plentyn (30%)

Uned 3 - Tasg yn Ffocysu ar y Plentyn (30%)

Mae'r holl adnoddau sydd yn berthnasol i asesiad dan reolaethl i'w gael ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Karen Bushell
029 2240 4265
Ebostio Karen

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2240 4265
Ebostio Tania

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 
Newydd
pdf document logo
TGAU Economeg y Cartref Adroddiad Arholwyr Haf 2017
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2017 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.