Q Menu

TAG UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth (o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster newydd Lefel UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth i'w addysgu gyntaf yng Nghymru o fis Medi 2017 (Asesiad cyntaf yn 2018). Rydym wedi gweithio gyda'r gymuned athrawon, unigolion sydd yn gweithio'n broffesiynol yn y maes addysg ac arbennigwyr pwnc er mwyn datblygu'r gymhwyster Lefel UG/U Llywodraeth a Gwleidyddiaeth newydd yma i ateb y meini prawf sydd wedi cael eu gosod gan Cymwysterau Cymru. Mae modd dod o hyd i'r linc ar wefan CC


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws Cymru.

Gweld Cyrsiau

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd.

Tanysgrifiwch
Arweiniad Oriau Dysgu

Mae holl gymwysterau TAG Safon Uwch yn cael eu cynllunio i gael eu dilyn gan ddysgwyr yn dilyn rhaglen dwy flynedd o astudiaeth yn cynnwys 360 awr o ddysgu dan arweiniad (DDA). Caiff hyn ei adlewyrchu yn ehangder, dyfnder a her y cynnwys bydd dysgwyr yn cael eu hasesu yn eu herbyn. Mae gwerth ODDA ar gyfer cymwysterau rheoledig yn cael eu nodi ar QiW, y gronfa ddata ar-lein o gymwysterau a gyflwynir gan Cymwysterau Cymru. Mae gwerth ODDA yma yn dangos y swm addysgu a argymhellir i gyflwyno'r dysgu angenrheidiol er mwyn cyflawni'r cymhwyster.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Rachel Dodge
029 2240 4285
Ebostio Rachel

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Caroline Redman
029 2240 4285
Ebostio Caroline

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Llywodraeth a Gwleidyddiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.