Q Menu

Daearyddiaeth TGAU (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TGAU Daearyddiaeth diwygiedig, wedi'i reoleiddio gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymhwyster hwn yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru ac wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwhyster yma.

Tanysgrifiwch


Cyrsiau DPP ar-lein - Asesiad Di-Arholiad Uned 3

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP Asesiad di-arholiad Uned 3

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

    • Porwr diweddar, fel Internet Explorer 8
    • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
    • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma

Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.


Newyddion

Cliciwch yma i weld yr adborth o'r Uned 3 Asesiad Di-arholiad Daearyddiaeth TGAU 2019.

Gwnewch yn siŵr bod eich canolfan wedi cwblhau cofrestriadau rhagarweiniol ar gyfer 2020. Mae angen gwneud hyn fel y byddwch yn derbyn y llyfrynnau ateb Uned 3.

Adnodd wedi’i gymeradwyo ar gyfer Uned 3

Dyma gyswllt at lyfr wedi’i gymeradwyo a ysgrifennwyd yn benodol i gefnogi gofynion CBAC. Mae’n cynnig y cyfan sydd ei angen arnoch chi i ragori yn eich Ymholiad Gwaith Maes a’r asesiad di-arholiad. 

"The causes, effects and management of flooding in river and coastal environments."

Adnodd rhad ac am ddim wedi ei gynhyrchu o wybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd a'i ddatblygu ar gyfer y Geographical Association. Cliciwch yma.

Cartrefi ar gyfer y dyfodol

Dyma holiadur diddorol a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar gynaliadwyedd mewn tai.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Paul Evans
029 2240 4276
Ebostio Paul

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2240 4276
Ebostio Steve

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TGAU Daearyddiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.