Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Daearyddiaeth TAG UG/U (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Adborth ar Uned 5 (Asesiad di-arholiad)

Cliciwch yma am adborth ar yr ymchwiliadau unigol a dderbyniwyd gan CBAC yn 2018. Mae tri rhan y cyflwyniad byr yn cynnig cyngor ar; datblygu teitlau a chwblhau ffurflenni cynnig, gweinyddu'r sampl a marcio ac anodi ymchwiliadau disgyblion.


Newyddion

Ymchwiliad Annibynnol Asesiad Di-arholiad a Datganiad Gwaith Maes 2020

Y dyddiad cau terfynol ar gyfer cyflwyno Ymchwiliad Annibynnol yr Asesiad Di-arholiad i'r safonwr yw 20 Mawrth. Anogir canolfannau i gyflwyno gwaith unrhyw adeg ar ôl 10 Mawrth sef y dyddiad byddech yn gallu mewnbynnu eich marciau terfynol. Os gwelwch yn dda, cwblhewch a dychwelwch y Ffurflen Datganiad Gwaith Maes Lefel A cyn gynted â phosib. Rhaid cwblhau a dychwelyd y ffurflen hon erbyn diwedd Mawrth 2020.

Cyflwyno Marciau a Deunydd Sampl

Mae arweiniad bellach ar gael ar gyfer Cyflwyno Marciau Deunydd Sampl. Bydd y ddogfen hon yn rhoi cyfarwyddiadau ar farcio'r Ymchwiliad Annibynnol, cyflwyno'r marciau a chyflwyno'r sampl i'r safonwr.

Adborth Uned 5 (ADA)

Fe welwch ymchwiliad enghreifftiol ar Ficrohinsawdd Trefol ar y wefan ddiogel. Fe ddylech ystyried yr enghraifft ochr yn ochr gyda’r adroddiad cymedrolwr sydd wedi ei chyhoeddi i gyd-fynd â’r enghraiift cynorthwyo. Mae’r adroddiad hon yn rhoi manylion am gryfderau'r darn o waith ac yn trafod canllawiau marcio a gwelliannau posibl.

Cynefin – ein cylchgrawn daearyddol newydd

Cymerwch gip ar ein cylchgrawn digidol newydd 'Cynefin'. Mae’n cynnwys erthyglau a diweddariadau gwybodaeth gan arbenigwyr pwnc ac athrawon. Gobeithio y byddwch yn dod o hyd i rywbeth defnyddiol i gefnogi yr addysgu a'r dysgu yn eich canolfan. Cysylltwch â ni os hoffech gyfrannu at ein rhifyn nesaf – bydd croeso mawr i unrhyw gyfraniadau gan athrawon neu fyfyrwyr!

Rhwydwaith Athrawon Daearyddiaeth ar Facebook

Rydym wedi creu Rhwydwaith TAG UG/Safon Uwch Daearyddiaeth ar Facebook i athrawon rannu syniadau, cyngor, adnoddau ac arferion da. Y bwriad ydi i'r rhwydwaith hwyluso cydweithio rhwng athrawon Daearyddiaeth ledled y wlad.

Ymunwch â'r Rhwydwaith


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Erin Roberts
029 2240 4281
Ebostio Erin

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Steve James
029 2240 4281
Ebostio Steve

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Daearyddiaeth Adroddiadau Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.