Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Ffrangeg TAG UG/Safon Uwch (o 2016)

Rydym wedi datblygu manyleb TAG UG/Safon Uwch Ffrangeg diwygiedig, wedi'i gymeradwyo gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2016. Mae'r cymwysterau yn bodloni gofynion rheoleiddiol Cymru.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld â'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymwysterau yma.

Tanysgrifiwch


Prosiect Ymchwil Annibynnol

Mae canllawiau ar gyfer athrawon sy'n paratoi ymgeiswyr ar gyfer y Prosiect Ymchwil Annibynnol bellach ar gael. Cliciwch yma i weld y dogfennau.


Diwygiadau sillafu Ffrangeg

Mae timau arholi CBAC yn ymwybodol o'r diwygiadau sillafu Ffrangeg newydd ac am roi sicrwydd i athrawon ac ymgeiswyr y bydd y confensiynau sillafu Ffrangeg presennol a newydd yn cael eu derbyn yng ngwaith ysgrifenedig ymgeiswyr.

Bydd timau arholi CBAC yn defnyddio'r confensiynau sillafu newydd wrth ysgrifennu'r arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch Ffrangeg diwygiedig, i'w hasesu am y tro cyntaf yn 2017 (UG) a 2018 (TGAU a Safon Uwch); fodd bynnag, nid ydym yn disgwyl diwygio'r sillafu mewn darnau o ffynonellau dilys.


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Amanda Roberts
029 2240 4295
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth

Candice Dempster
029 2240 4295
languages@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Claire Williams
029 2240 4295
languages@wjec.co.uk

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Cymwysterau Perthnasol


Upcoming CPD Events

Safon UG-U Ieithoedd Tramor Modern: DPP Ar-lein
TGAU ITM: Datblygu sgiliau Darllen a Gwrando: DPP Ar-lein
 
Newydd
pdf document logo
CBAC TAG Ffrangeg Adroddiadau Arholwyr Haf 2019.pdf
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2019 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.