Q Menu

Gwyddor Bwyd a Maeth Lefel 3 (o 2015)

Noder: rhestrwyd y GMU sy’n ofynnol am radd N yn anghywir. Mae hyn bellach wedi’i gywiro Awst 2019.

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae CBAC yn falch o gyhoeddi bod dau gymhwyster lefel 3 newydd mewn Gwyddor Bwyd a Maeth wedi'u cymeradwyo. Bydd y cymwysterau hyn ar gael i'w haddysgu am y tro cyntaf yng Nghymru a Lloegr o fis Medi 2015, i'w hachredu am y tro cyntaf yn 2017.

  • Tystysgrif Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (QAN 601/4553/5)
  • Diploma Lefel 3 mewn Gwyddor Bwyd a Maeth (QAN 601/4552/3) 

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Tystysgrif mewn Gwyddor Bwyd a Maeth CBAC

Datganiad o Ddiben Diploma mewn Gwyddor Bwyd a Maeth CBAC  

System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol

Sylwer bod angen cyflwyno marciau asesiadau mewnol/asesiadau dan reolaeth gan ddefnyddio’r System Mewnbynnu Marciau Asesiadau Mewnol (IAMIS) ar y wefan ddiogel. Dylid anfon y gwaith i’r safonwyr erbyn 15fed Mai. I gael gwybod mwy, edrychwch ar y Llawlyfr Asesu Mewnol.

Asesiad Dan Reolaeth

Bydd asesiad allanol uned 2 ar gael i'w lawrlwytho gan ganolfannau o 1 Mai bob blwyddyn, yn yr adran Adnoddau/Papur cwestiynau ar y wefan ddiogel.

Dogfennau Allweddol

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Allison Candy
029 2240 4262
Ebostio Allison
Gemma Edwards
029 2240 4262
Ebostio Gemma

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5477
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Newydd
pdf document logo
Lefel 3 Gwyddor Bwyd a Maeth Adroddiad Arholwyr Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.