Q Menu

Astudiaethau Ffilm TGAU (o 2017)

Lefel TGAU Astudiaethau Ffilm dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Astudiaethau Ffilm,, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Manyleb
 • DAE
 • Canllaw Addysgu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Newyddion

  Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

  Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


  Gwobrau Delwedd Symudol

  Mae'r Wobr Delwedd Symudol, a gynlluniwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Ffilm Prydain, yn cydnabod ac yn gwobrwyo gwneuthurwyr ffilmiau ifanc mwyaf talentog y Deyras Unedig. Bob blwyddyn, bydd myfyrwyr sy'n ymgymryd â chymwysterau Ffilm a'r Cyfryngau CBAC yn derbyn gwahoddiad i gyflwyno eu gwaith i'w ystyried gan ein panel o feirniaid.

  Mwy o wybodaeth

  MIA Logo

  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Rebecca Ellis
  029 2240 4301
  Ebostio Rebecca

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Mike Saltmarsh
  029 2240 4301
  Ebostio Mike

  Manylion Cyswllt Ychwanegol

  Cofrestriadau

  029 2026 5193
  entries@wjec.co.uk

  DPP

  029 2026 5024
  dpp@cbac.co.uk

  Cymwysterau Cysylltiedig


  Upcoming CPD Events

   
  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.