Q Menu

Dyfarniad Lefel 1/2 Gweithrediadau Digwyddiadau

Yr enw blaenorol ar y cymhwyster hwn oedd Lefel 1/2 Dyfarniad Galwedigaethol mewn Gweithredu Digwyddiadau Manyleb A.

Mae ein dyfarniad galwedigaethol lefel 1/2 mewn gweithrediadau digwyddiadau, i'w haddysgu gyntaf o fis Medi 2017, yn cael ei reoleiddio gan Ofqual. Mae'r cymhwyster yma yn cynnwys pwyntiau perfformiad Cymru a Lloegr.

Mae'r dyfarniad galwedigaethol wedi cael ei ddylunio ar gyfer dysgwyr 14-16 oed sydd mewn ysgol neu goleg. Nod y cwrs yw i roi ffocws ar yr addysgu, gan ddefnyddio'r dull o ddysgu cymhwysol i gynnig profiadau cyffrous a diddorol i'r myfyrwyr 14 – 16 oed. Mae'r cymwysterau wedi cael eu llunio gyda'r dull o 'gynllunio, gwneud, adolygu' mewn golwg, lle caiff dysgwyr eu cyflwyno i gysyniad, cyflawni gweithgareddau ac adolygu'r canlyniadau ac addysgu.

Gall gweithio yn y diwydiant digwyddiadau amrywio o weinyddiaeth, rheoli tyrfa, gwerthiannau digwyddiad, digwyddiadau brandio, arddangosfeydd a chyfathrebu.

Mae dyfarniad galwedigaethol Gweithrediadau Digwyddiadau CBAC lefel 1/ 2 wedi cael ei ddylunio i gefnogi dysgwyr mewn ysgolion a cholegau sydd eisiau dysgu am y sector galwedigaethol a'r potensial gall gynnig iddynt yn eu gyrfaoedd neu wrth astudio'n bellach.
Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau'r cwrs

Datganiad o Ddiben

Darllenwch ddatganiad o ddiben Gweithrediadau Digwyddiadau

Diben y CwrsGweminar DPP - Gweithrediadau Digwyddiadau Lefel 1/2

Cliciwch ar y ddelwedd isod i weld recordiad o'n cwrs ar-lein DPP Asesiad di-arholiad Uned 3. Mae fersiwn Cymraeg o’r cyflwyniad Powerpoint ar gael i’w lwytho i lawr yma.

  • Mae’r gweminar hwn yn rhoi trosolwg o’r tair uned
  • Cyfeiriwch at fanyleb A drwy gydol y cyflwyniad
  • Deunyddiau Digwyddiadau DAE a Manyleb A
  • DS mae’r cyfeiriad at y graddau yn y cyflwyniad wedi dyddio. Mae angen disodli’r wybodaeth hon â’r wybodaeth ar dudalennau 14-15 y fanyleb

I wylio'r hyfforddiant bydd angen:

  • Porwr diweddar, fel Interner Explorer 8
  • Adobe Connect ynghyd ag ategyn Adobe wedi'i osod.
  • I lwytho'r feddalwedd cliciwch ar y ddolen yma
  • Os nad oes hawl gennych lwytho'r feddalwedd, cysyllwch a'ch technegydd TGCH am gymorth.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Sean Williams
029 2240 4261
Ebostio Sean

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Tania Lucas
029 2240 4261
Ebostio Tania

Dolenni Defnyddiol

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau
029 2026 5193
entries@wjec.co.uk
DPP
029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

 
Newydd
pdf document logo
L1-2 Gweithredu Digwyddiadau Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.