Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Sgiliau Hanfodol Cymru (o 2015)

Sgiliau Hanfodol Cymru (o 2015)

Mae'r gyfres o gymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru (SHC) a gyflwynwyd ym mis Medi 2015 wedi'i llunio i asesu'r amrywiaeth o sgiliau y mae dysgwyr eu hangen er mwyn llwyddo ym maes addysg, cyflogaeth a bywyd. Maent yn darparu un llwybr cynnydd, sy'n rhychwantu chwe lefel ac sy'n cynnwys cymwysterau mewn:

Trosolwg o gyfres newydd Sgiliau Hafodol Cymru CBAC, gan Sara Davies.

Gwyliwch y fideo


Y bwriad gyda'n cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yw eu defnyddio mewn amrywiaeth o amgylcheddau ôl-16 ac ôl-14 mewn rhai achosion.  Maent yn canolbwyntio ar gymhwyso'r sgiliau hyn yn ymarferol, yn enwedig gallu dysgwyr i drosglwyddo'u gwybodaeth a dealltwriaeth rhwng gwahanol gyd-destunau a phwrpasau.

Nod cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru yw galluogi dysgwyr i ddatblygu a dangos hyfedredd yn y sgiliau hanfodol. Dyma'r sgiliau y mae cyflogwyr ac addysgwyr yn y cam nesaf yn eu gwerthfawrogi ac y mae'r dysgwyr eu hangen er mwyn gwneud cynnydd a perfformio'n effeithiol ym maes addysg, bywyd a gwaith.


Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
bryan.davies@wjec.co.uk

Uwch Swyddog Sgiliau Hanfodol Cymru (Gweithredol)

Michelle Morgan
029 2026 5172
michelle.morgan@wjec.co.uk

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
julie.rees@wjec.co.uk

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.