Q Menu

Sgiliau Llythrennedd Ddigidol Hanfodol (SLlDdH)

Am y Cymhwyster Hwn

Mae Sgiliau Llythrennedd Ddigidol Hanfodol yn cynnwys Dinasyddiaeth Ddigidol, Cynhyrchedd, Llythrennedd Gwybodaeth, Cydweithio, Creadigrwydd Dysgu. Mae'r cymhwyster ar gael o lefel Mynediad 1 i Lefel 3. Bydd y chwe sgil hyn yn cael eu hasesu'n gyfannol trwy gyfrwng y sefyllfaoedd canlynol:

  • Tasg dan Reolaeth a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol;
  • Trafodaeth Strwythuredig fer a asesir yn fewnol a'i gwirio'n allanol.

Cysylltwch â Ni

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Pennaeth Sgiliau Hanfodol Cymru

Bryan Davies
029 2026 5100
Ebostio Bryan

Cydlynydd Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Julie Rees
029 2026 5096
Ebostio Julie

Swyddog Cefnogaeth Bagloriaeth Cymru a Sgiliau

Nia Williams
029 2026 5338
Ebostio Nia

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.