Q Menu
< Treforest Conference Facilities

TGAU Saesneg Iaith (o 2015) Cymru yn unig

TGAU Saesneg Iaith o 2015 (Cymru yn unig)

Mae'r Fanyleb a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol i Gymru (i'w haddysgu o 2015) ar gael isod.Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau

Adolygiad Arholiad Ar-lein

Mae AAA yn offeryn dysgu ac addysgu rhyngweithiol sy'n cydlynu cwestiynau a sylwadau arholwyr.

Ymweld a'r Wefan AAA

Gwefan Ddiogel CBAC

Ewch i'n gwefan ddiogel er mwyn gweld deunyddiau unigryw nad ydynt ar gael ar y wefan hon.

Ewch i'r Wefan Ddiogel

Tanysgrifiwch

Tanysgrifiwch i dderbyn newyddion pwysig a diweddariadau rheolaidd ar gyfer y cymhwyster yma.

Tanysgrifiwch


i.e. Cylchgrawn

Croeso i rhifyn 15 i.e. cylchgrawn ar-lein saesneg.

Cofiwch roi eich barn!

Rhifynnau blaenorol ar gael yma.Cysylltwch â ni

Mae ein harbenigwyr pwnc yma i'ch helpu chi wrth gyflwyno ein cymwysterau.

Swyddog Pwnc

Guy Melhuish
029 2240 4289
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Matt Oatley
029 2240 4289
gcseenglish@wjec.co.uk

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Fleur Saddler
029 2240 4289
gcseenglish@wjec.co.uk


Cymwysterau Perthnasol

 
Newydd
pdf document logo
TGAU Saesneg Iaith Adroddiad Arholwyr Haf 2018
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr Haf 2018 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r Haf hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.