Q Menu

Dyfarniad Lefel 1 / 2 Peirianneg

Tanysgrifiwch i gael gwybod am newyddion a datblygiadau yn y pwnc yma

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg yn ddewis sy'n fwy ymarferol ei naws na'r TGAU. Cymhwyster yw hwn sy'n seiliedig ar y byd peirianneg a chanddo'r nod o gyflwyno myfyrwyr i amrywiol gydrannau'n maes. Mae'r cymhwyster yn cynnig cyfle i'r myfyrwyr ddatblygu gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth trwy gyfrwng tasgau sy'n cael eu gosod mewn cyd-destunau realistig cysylltiedig â gwaith.


Deunyddiau Cwrs

Mae'r adnoddau i gyd i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Adnoddau Digidol

Ceir ystod eang o adnoddau addysgol digidol rhad ac am ddim.

Gweld Adnoddau

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Gweld Cyrsiau


Adnoddau Allweddol

Datganiad o Ddiben

Datganiad o Ddiben Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg

Dyddiadau Allweddol

Dylai canolfannau wirio holl ddyddiadau allweddol CBAC am fanylion safoni unedau ac arholiadau allanol.

Manylion y Cymhwyster

Mae'r Dyfarniad Lefel 1 / 2 mewn Peirianneg (IVQ) wedi'i rannu'n unedau ac yn cael ei asesu'n fewnol ac yn allanol.

Mae'r Dyfarniad yn cynnwys tair uned orfodol. Rhaid cwblhau'r gwaith a asesir yn fewnol yn y ganolfan ei hun gan fabwysiadu egwyddorion asesu dan reolaeth wrth wneud hynny.

Uned Oriau Dysgu dan Arweiniad Asesu
Uned 1 (9791): Dylunio Peirianneg 30 ODA Asesu mewnol a safoni allanol
Uned 2 (9792): Cynhyrchu Cynhyrchion Peirianneg 60 ODA Asesu mewnol a safoni allanol
Uned 3 (9793): Datrys Problemau Peirianneg 30 ODA Asesu allanol

Am fanylion pellach, cysylltwch â:

Swyddog Pwnc

Steve Howells
029 2240 4307
Ebostio Steve

Swyddog Cefnogaeth Pwnc

Rob Tripp
029 2240 4307
Ebostio Rob

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5477
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Upcoming CPD Events

 
Newydd
pdf document logo
L1-2 Peirianneg Adroddiad Haf 2019
Lawrlwytho

Adroddiadau Uwch Arholwyr

Mae adroddiadau Uwch Arholwyr 2020 yn rhoi adborth ar gyfer y cymwysterau hen a newydd o'r gyfres arholiadau'r hwn. Mae'r adroddiadau yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a sylwadau ar y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer y gyfres hon, gall hefyd gynorthwyo athrawon wrth iddynt baratoi eu myfyrwyr ar gyfer y gyfres nesaf o arholiadau.

Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.