Q Menu

Electroneg

Cymwysterau Cyfredol a Chymwysterau Ddiwygiedig ar gyfer Cymru

Rydym yn cynnig cymwysterau Electroneg ar lefel TGAU a TAG. Mae'r tudalennau isod yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer manylebau cyfredol a addysgir yng Nghymru a Lloegr. Mae'r tudalennau hefyd yn cynnwys gwybodaeth am y cymwysterau diwygiedig ar gyfer Cymru, Gogledd Iwerddon, Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, i'w haddysgu o fis Medi 2017.