Q Menu

Electroneg TGAU (9 - 1) o 2017

TGAU Electroneg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymhwyster TGAU diwygiedig (9-1) Electroneg, sydd wedi cael ei achredu gan Ofqual a'i ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w addysgu o 2017. Mae'r cymhwyster hwn yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Dogfennau Allweddol

 • Manyleb
 • DAE
 • Canllaw Addysgu
 • Adnoddau'r cwrs

  Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

  Dogfennau Cysylltiedig

  Cyrsiau Hyfforddi

  Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

  Cyrsiau hyfforddi  Newyddion

  Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

  Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


  Cysylltwch â Ni

  Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

  Swyddog Pwnc

  Philip Glover
  029 2240 4254
  Ebostio Philip

  Swyddog Cefnogi Pwnc

  Matthew Roberts
  029 2240 4254
  Ebostio Matthew

  Manylion Cyswllt Ychwanegol

  Cofrestriadau

  029 2026 5193
  entries@wjec.co.uk

  DPP

  029 2026 5024
  dpp@cbac.co.uk

  Cymwysterau Perthnasol


   
  Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.