Q Menu
< Treforest Conference Facilities

Electroneg TAG UG/U o 2017

UG/ Safon Uwch Electroneg dynodedig CBAC (i'w addysgu o 2017)

Rydym wedi datblygu cymwysterau UG/ Safon Uwch diwygiedig Electroneg, sydd wedi cael eu hachredu gan Ofqual a'u ddynodi gan Cymwysterau Cymru, i'w haddysgu o 2017. Mae'r cymwysterau yma yn cyrraedd gofynion rheoliadol yng Nghymru a Lloegr.


Mwy o wybodaeth am gymwysterau dynodedig Cymwsyterau Cymru

Adnoddau'r cwyrsiau

Mae'r holl adnoddau i'w gweld ar y dudalen Dogfennau Cysylltiedig.

Dogfennau Cysylltiedig

Cyrsiau Hyfforddi

Rydym yn cynnig sawl cwrs hyfforddi mewn lleoliadau ar draws y DU.

Cyrsiau hyfforddiNewyddion

Cysylltwch ag athrawon trwy ddefnyddio’r map rhwydweithio ar-lein

Bwriad y map rhyngweithiol yw i fod yn fodd diogel i ganolfannau sydd eisiau rhannu syniadau a phrofiadau ar lein neu wyneb yn wyneb fedru gwneud hynny. Cofrestrwch yma


Cysylltwch â Ni

Mae ein harbenigwyr pwnc wrth law i ateb unrhyw un o'ch ymholiadau.

Swyddog Pwnc

Philip Glover
029 2240 4254
Ebostio Philip

Swyddog Cefnogi Pwnc

Matthew Roberts
029 2240 4254
Ebostio Matthew

Manylion Cyswllt Ychwanegol

Cofrestriadau

029 2026 5193
entries@wjec.co.uk

DPP

029 2026 5024
dpp@cbac.co.uk

Eduqas A Level Electronics - Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
Eduqas GCSE Electronics: Assessment > Classroom Practice (England and Wales centres)
 
Tanysgrifiwch i dderbyn diweddariadau pwysig yn ymwneud â'r cymhwyster hwn.